Sofia Topelius–ZT 18.9.1845

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias Topelius 18.9.1845

Kudnäs d. 18 Sept.

Gulle Zache.

1 Det är trefligt att få bref för än man väntar så var det med oss i går. Emlie och Thilda kom hit så lagom straxt efter kom dit bref, lemma starti dag kommer du således till Åbokommentar ja nog lär det vara förgäfves ser du att lemma startRenvall hinner och därigenom vinnerkommentar.

2 men det hjelper nu ej att vidare tala därom men litet ledsamt att kasta bort tid och pengar nu då bägge delarna kan ske mer värderas än förr. Nog kommer jag dessa dagar att följa dig med tankarna och dela dina lemma startassesorerkommentarsvårtytt på för hand ty sådana kan väl vankas i parti förmodar jag om det är dig nyttigt så får du väl tjensten i annat fall har väl Gud omsorg om dig om du alfvarligt ber därom det slås ej felt. jag är nöjd med hvad som sker öfvertygad om att det är godt och nyttigt för oss om det och gör streck öfver våra önskningar och uträckningar som troligen nu sker|| Bäck Byggmästarn har varit här och kom i stort bryderie om pengar men jag sade att han bestämt skall skaffa åtminstone hälften i början af Nov och resten till årets slut således hoppas jag att kunna skicka dig någodt ett par hunda rub.rubel åtminstone. skulle några utmärkt goda priser bli på Aspelins Auction så blir det att passa på kanske möbler och Service din goda vän Grundfelt kan väl underrätta dig när det går och hvad som går och laga att du förut får bese sakerna om priserna blir goda så måste vi väl se till att få pengar på någodt håll.

3 Rosenkampff kom om Söndag middag steg af och skickade Rickström och vagnen till Gästgifvare gården och gick hit men jag låt då be Rickström till middan äfven Häggström Gustaf kom och hit lemma startjag fick emedlertid tala förut med Rosenkampff om Gustaf och bad honom ge honom|| nån liten tjenst på försökkommentar Men lexa opp honom dugtigt först det lär han och gjort tyst och ned slagen var Gustaf men ändå så nöjd måtte det nu lyckas, Augusta skref och bad att vi inga lunda skulle be om någodt för Gustaf men jag tycker att det varit orätt detta är nu den enda möjligheten lyckas det ej så har vi bjudit till.

4 Förra tisdags var jag på Bastmans Auction och köpte några Svanduns kuddar och en liten nätt kittel för herrskapets räckning där blef alt mycket dyrt Stenroth släpte ej bort någodt för godt pris.

5 lemma startArtickeln om Läserietkommentar var ohygglig nog vet Sophie att du ej hade fört inn sådant, hvar och en har väl gjort sit bästa att få den sådan. Sophie hälsar dig och vi önskar dig lycka och framgång i dina förehafvanden, läs nu bra latin att du ej lemma starthackar och malarkommentar.

6 Gud styre alt till det bästa önskar

din Mamma.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 i dag kommer du således till Åbo Topelius skulle avlägga ett undervisningsprov och ett teoretiskt specimen inför ärkebiskopen och stiftets domkapitel för lektorstjänsten vid Vasa gymnasium. Domkapitlena i Åbo och Borgå ansvarade för skolväsendet och dess utnämningar i respektive stift.

  1 Renvall hinner och därigenom vinner Torsten Thure Renvall, som skötte lektoratet t.v. och också sökte tjänsten, hann inom utsatt tid meritera sig ytterligare genom att bli docent i oktober 1845.

  2 assesorer här: bekymmer, huvudbry.

  3 jag fick emedlertid [...] liten tjenst på för sök Sofia Topelius svåger Gustaf Turdin hade sedan konkursen 1838 inte drivit någon handelsrörelse eller innehaft någon tjenst. Förhoppningen var att den andre svågern, Carl Rosenkampff, skulle hjälpa sin anförvant att få en lämplig tjänst. Jfr t.ex. ST–ZT 26/12 1844 och 5/1 1845.

  5 Artickeln om Läseriet »Romanen och Romanwurmen» publicerades i Helsingfors tidningar 13/9 och 17/9 1845.

  5 hackar och malar talar stapplande; de nio teserna skulle framläggas och ventileras på latin inför domkapitlet i Åbo. Jfr ST–ZT 5/4 1845.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1609
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 3
  • Färg: blågrönt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Tillstånd: frånsidans text syns, välbevarat
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil