Sofia Topelius–ZT 5.1.1845

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias Topelius 5.1.1845

Kudnäs d 5 jan. 1845.

Min älskade Son.

1 Godt nytt år kära barn Gud låte dig väl gå till kropp och själ i år och alt framgent, för oss har året ingått med hälsa och förnöjsamhet Gud låte det fortfaras Tack för dit bref det är vist och bra att du är vid godt mod om du där med förenar om tänksamhet och sparsamhet som eljest ej altid varit fallet, lemma startdu har vist haft en god inkomst och det är väl ej möjligt att du har nån skuld mer då bör du ej tänka på gifter mål för än du har dubbelt så stor inkomst,kommentar har du talt med Rosenkampff om Morbror Gustaf du skall hälsa honom i från mig och säg att jag så mycket ber honom at ge nån tjenst åt Gustaf han tyckes nu så längta att komma i verksamhet och ha goda föresatser och han har gått så orolig och väntat att få någodt svar, jag|| undrar hur han skref till Rosenkampff Så du hade en så rik Jul afton ser du hur fort du kan vara i från tidningen om bara nån annan kommer som vill ta den och det kan nog hända så den är ej att lita på, vet du att jag upsagte tidningarna för nästa år och jag tror du är ej missnöjd där med vist kan jag väl komma att sakna dem som aldrig varit dem förutan men jag är van att finna mig. skulle det gå ann att du skickar din tidning åt oss så kunde Lindqv. och jag ha den tillsammans de tog ut den från posten och jag från dem. men går det ej ann så hjelper det ej heller du får väl i sommar ta hem tidningar åt mig Nu roar Lindqv. sig i GCarleby och lär bli bort till tjugondagen du lär skickat verser åt Hilda har jag hört ingen dans första dagen men den andra. var det din ring som lyftes åsvårläst p.g.a. överskrivningter på tidningen jag anar det? lemma starthar du tagit|| lott på ångslupenkommentar jag hör här Tullförvaltarns vänta med otålighet de lär ha flere lotter. angående Hammarins så lär de nu finna dumheten att bli stött efter Marie haft en sorts förklaring med Emelie däröfver men ackta dig framdels de är nu och roar sig i Vasa, Fru Backman skrifver åt mig att Hammarin har nu gifvit med sig och att de väntas till Stockholm nästa sommar en dyrbar armring har Marie fått till Jul klapp.

2 Albert är nu rest till Tavastehus marknad kommer han till Helsingfors får han väl ta Postillan som alt väntas ännu den större evangeliska är det de vill ha vi skref genast (som dit bref kom) till Vasa men den fans ej där – så du måste ändå bestyra derom.

3 hur mår Blanken och hans examen hvar julade han? Säg honom att vår förra stor Maja var här och frågade efter ett bråckband som han låft|| skicka åt en gosse säg åt honom det Bentzelstjerna har ännu en efter skörd af Blanken hans signaturer kommer ofta och hämtar mer – hälsa honom. hur är det med Jolanda Thuneberg lyckades hennes Ålands resa. Ingman som blir Caléense lemma startSubstitutkommentar du har väl hört at Fru Calen är död. hälsa gossarna Toppelius är Gustaf qvar ännu skrif hur han förhåller sig om han går opp.

4 Sophie och Fanny hälsar dig och jag omfamnar dig hjerteligen kära barn Gud vare med dig – önskar stundeligen

din Mamma

5 om Augusta ej är frisk så ge ej fram mit bref

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 du har vist haft [...] dubbelt så stor inkomst, Topelius hade lyckats öka sin inkomst genom knyta sin lön till prenumerantantalet; 1842 var hans lön 800 rubel bankoassignationer och vid tiden för bröllopet 1845 ca 1 750 rubel. Jämförelsevis kan nämnas att den yngsta lektorns lön vid Vasa gymnasium var 1 575 rubel och den äldste lektorns ca 2 100 rubel.

  1 har du tagit lott på ångslupen Apotekaren och affärsmannen Erik Julin i Åbo hade tillställt ett lotteri vars vinst var ångslupen Aura. Lotterna marknadsfördes som julgåvor, se t.ex. Åbo Tidningar 11/12 1844.

  3 Substitut Vikarie.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1606
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Tillstånd: frånsidans text syns, välbevarat, skadat
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil