Sofia Topelius–ZT 4.12.1837

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias Topelius 4.12.1837

Kudniss d. 4. Dec.

Min Goda Gosse

1 dit bref med Lundm har jag bekommit jag väntade så höra at du var utan pengar. men som du ingenting nämde därom så lär du kanske lemma starthjelpa dig framkommentar det vore snelt hushållat emedlertid om du behöfver kan du väl få litet af Gustaf. om dit täckesvårläst p.g.a. bläckplump eller motsvarande är smutsigt som det säkert är så ta hem det och hvad du har lemma startsöndertkommentar strumpor i synnerhet. hälsa Moster så mycket jag hinner ej skrifva till henne i dag. tacka för Commisjonernas uträttande kammarna var ypperliga hälsa Herr Blank i från oss. kläd väl på dig till hemresan. jag sparar alt annat glam till jul. glöm ej at underrätta mig om Rosenkampffs tänker på nån resa hit. Sophie och Fanny hälsar och gud vare med in på resan och altid.

din Mamma

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 hjelpa dig fram klara dig hem.

  1 söndert trasiga (provinsiellt).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1559
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 20 x 12 cm
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 1
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Mönster: vattenlinjer, vattrat
  • Tillstånd: välbevarat, skadat
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil