ZT–Sofia Topelius 7.10.1859

Lästext

Zacharias Topelius till Catharina Sofia Topelius 7.10.1859

Helsingfors fredag 7 Okt. 1859.

Min Älskade Mamma!

1 I tisdags d. 4 Okt. kl. 8 och 8 minuter på aftonen arriverade här en liten välskapad flicka till verlden. Redan afton förut klappade hon på lifvets port; tisdag morgon kom fru Eklund. Sjelfva ankomsten var icke svår och gick med en fart, men 20 minuter derefter led Emili en stark blodförlust i följd deraf att efterbörden, som krånglade, befanns fastvuxen vid venstra sidan. Detta rättades och ficks undan blott genom fru Eklunds åtgärd, men Emili svimmade strax och låg en god halftimme sanslös i mina armar – med hvad känslor kan Mamma tänka sig. Willebrand efterskickades, kom genast och lemma startföreskref mjölökakommentar (secale cornutumspråk: latin), hvilket ock hade till följd att missförhållandet i de inre delarna rättade sig. Men efter denna händelse|| återstår nu en stor svaghet, som ännu icke är häfven, förenad med tyngd i hufvudet och tidtals en lindrigare feber. Andra s natten var sömnen god, genom morfin, men i natt har den åter varit dålig. Humöret skulle ej vara så illa, om vi blott hade amma åt lillan, men Emili har nästan icke en droppe mjölk och oroar sig nu öfver att lillan ej får mat. Vi ha utsigt att få en, men hon är nu 8 mil härifrån; jag tänker annonsera i morgondagens tidning.

2 Lillan är söt och liknar Zache, så att Gud kanske ämnat henne att läka detta sår. Att hon ej var en gosse, det skall hon jag aldrig förebrå henne, tvärtom kanske mera hålla af henne, af fruktan för att begå en orättvisa och en otacksamhet. Blott nu min älskade Mille blefve snart åter rask! Jag är i ständig lemma startinquietudespråk: franskakommentar, kan ej tänka på något annat. Hon får nu flera gånger om dagen buljong|| för att stärka krafterna.

3 Mammas, Augustas och Dyhrns bref anlände en timma före tilldragelsen, så att jag knappt hunnit läsa dem. Helsa Albert, att mitt länge tillämnade lemma startgratulationsbrefkommentar äfven denna gång måste uppskjutas, och bed honom hålla vassbukarne till godo. Tack äfven för löftet med Österbotten.

4 Barnen äro i dag hela dagen hos Borgströms. Carolina är utmärkt hjertlig och satt i går hela qvällen här, likväl ej inne hos Emili, utan i salen. Vi ha matsaln till disposition för barnet, som sofver numera der, för att ej störa Emili. – Alla barnen äro Gudilof raska. Mera med nästa post. Jag tillägger blott ett par rader till Augusta! Helsa Louise och andra vänner om lillans ankomst!

Mammas egen

Z.

5 P. S. Emili ber säga att hon skall väl fundera på kommissionerna med Rudolfine, bara hon orkar litet bättre.

6 Tant Rff med sina flickor är inflyttad. Hon fick frossa, stackarn genast vid ankomsten.

7 Lillan låg tisdags afton en hel timma obadad, innan någon hade tid med henne. Emili helsar Mamma så hjertligt. Augusta bör väl ej skrämmas, eller hur?

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 föreskref mjölöka ergotaminet i parasitsvampen mjöldryga, även kallad mjölöka, påverkar sammandragande på blodkärl och livmoderns muskelvägg.

  2 inquietude (fr.) oro.

  3 gratulationsbref Gratulation med anledning av förlovningen med Hildegard Jessberg. Jfr ZT–ST 30/9 1859.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1690
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.97
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 3
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Mönster: vattrat, vattenlinjer
  • Tillstånd: välbevarat, frånsidans text syns, fläckat
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil