Sofia Topelius–ZT 20.11.1830

Lästext

Sofia Topelius till Zacharias Topelius 20.11.1830

Kudniss d 20 Nov.

Min kära Zachris.

1 dit bref med bönderna fram kom ricktigt och gladde oss som vanligt at du befann dig väl nå hvad säger Fastrarna om at komma hem med dig du skall snart låta veta ty det kan ej många gånger brefväxlas därom nu mera om det hälst blefve slädföre vore bra när det är kallt så nytja du din gröna rock den är gjord för värmen skuld tjock och därföre skall du ej spara den och frysa. Pappa hälsar dig han ämnade skrifva men det lär ej bli af denna gången men han ber mig på minnoläsligt p.g.a. skadaa dig om lemma startfinskankommentar. hvad de sysselsätter och roar sig med i staden har väl Alexander skrifvit om. ioläsligt p.g.a. skada morgon blir det dans på Råd stugan men intet går vi dit jag går och blir hos Moster Augusta så länge de andra är på dans Sofi är och nöjd därmed. vår Piga Maja Lisa är död hon klagade öfver andtäsvårläst p.g.a. skadappa när hon bar vatten eller annat tungt en lång tid men ej vidare och i lemma startmediokommentar af förra mån for hon hem till Växala för at hålla sin lemma startfri veckakommentar och sjuknade där och dog efter 3 veckor jag kommer at sakna henne ty hon var en bra flickaoläsligt p.g.a. skada hon fylde 24 år då hon dog. eljest mår alla här som vanligt Pappa hostar nog mycket vi har nu satt opp spis i stora saln och en kammare till så nu|| är de i ordning hvad skulle du säga i fall lemma startComedianternakommentar som nu är i vasa ville stanna och spela här skall vi låta dem de lär väl komma jultiden lemma startnogkommentar finge de beqvämt men kanske du skulle bli stött emedlertid är saln färdig. jag har nu ingenting vidare at skrifva om utan tusende hälsningar till Fastrarna i från din

Mamma

2 Sofi och anna lena hälsar digoläsligt p.g.a. skada ocholäsligt p.g.a. sigill äfven så Stina och Brita

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 finskan om föräldrarnas hopp om att Topelius skulle lära sig finska finns skrivet i de två föregående breven från modern samt faderns brev av den 6/6 1829 och den 12/10 1830.

  1 medio (lat.) mitten.

  1 fri vecka I samband med den allmänna flyttdagen vid allhelgona fick tjänstefolket ofta en eller två lediga veckor. Före 1816 var den allmänna flyttdagen mickelsmässan 24 september. Här kan pigan möjligen haft en liten frihet att välja när hon tog ut sin fria vecka.

  1 Comedianterna kringresande teatersällskap.

  1 nog visst.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1494
  • Avsändare: Topelius, Catharina Sofia, f. Calamnius
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.94
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 23 x 19,5 cm
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 2
  • Färg: vitt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Mönster: vattrat, vattenlinjer, med vattenmärke
  • Tillstånd: välbevarat, skadat
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil