Bonnier, Albert–ZT 26.9.1864

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 26.9.1864

Stockholm d: 26 Septbr 1864.

HHögädle Herr Prof Z Topelius
Helsingfors.

1 Jag skyndar att underrätta att jag riktigt erhållit tidnings-manuskriptet till lemma start»Prinsessan af Wasa»original: Wasakommentar, och skall göra mitt möjligaste för att få färdigt hela bandet före Sjöfartens slut – men nog blir det rätt kinkigt – ty jag har flera andra brådskande saker, som äfven skola vara färdiga till Julen. Skada var det derföre att Tit icke hann förkorta »Prinsessan»original: Prinsessan» ty bandet blir nu skäligen stort.

2 Jag är ledsen att höra att större misstag influtit i de redan tryckta arken, och har ändå icke sparat möda med korrektursläsningen, men när det skall gå undan med tryckningen får man icke tid att läsa hvarje ark många gånger om. Kanske det nu blir bättre efter det tryckta manuskript. Jag skall hvarje vecka sända de rentryckta arken – men längre än till framemot Oktober Månads slut kan jag icke fördröja utgifvandet. Tit kunde ju framdeles sända tryckfelslistan, så långt Tit hunnit få arken.

3 Angående de 300 Rd, så antog jag, efter hvad jag vill minnas förekom i ett bref från Tit att Vännen|| Thunberg redan lemnat dem till Tit.

4 Då jag i samma vevfva skulle ha pengar af honom hos hans kommissionär här – så afdrog jag dessa 300 Rd från mitt tillgodohafvande – hvarigenom han ju fick dem åter med samma. – Saken är således med honom arrangerad – och ber hoppas jag äfven att Tit redan fått dem.

Högaktningsfullt

Albert Bonnier

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 »Prinsessan af Wasa» Tolfte berättelsen i andra avdelningen av Fältskärns berättelser IV.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 849
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.8
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,5 x 14 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 2
  • Färg: blålila
  • Kvalitet: tunt brevpapper
  • Mönster: vattenlinjer, vattrat, präglat monogram
  • Tillstånd: fläckat, välbevarat
  • Skrivmaterial: brunt bläck
  • Övrigt: kartonglist gemensam med Br1141

  Faksimil