Edlund, G. W.–ZT 8.5.1897

Lästext

G. W. Edlund till Zacharias Topelius 8.5.1897

Helsingfors 8 Maj 1897

Ärade Farbror!

1 Numera är jag i tillfälle öfverstyra första arket af lemma startB. o. v. landkommentar till revidering och godkännande.

2 Det har dröjt något längre än beräknat var med detta första arks korrektur, till följd af att den nya stil som bestäldes för boken försenades något; men vi hafva godt om tid till hösttermin då B. o. v. l. först kommer att behöfvas.

3 Såsom synes blir stilen i denna nya uppl. litet större än i föregående och derigenom lättare läst för unga, ovana ögon. Denna större stil inverkar dock ej på bokens volym, utan gå föregående med nu utgifna upplaga ark efter ark ihop, utan någon som helst skilnad i sidtal. Först när de nya klicheerna tillkomma uppstår en liten ökning och inverka, dock ej heller dessa med mera än några sidor på boken|| boken i sin helhet. – Förutom de nya klicheerna göras alla förutvarande äfven nya så att Boken om vårt land i sin åttonde upplaga blir spritt ny, hvad det typografiska vidkommer.

4 Korrekturläsaren eller rättare läsarinnan har noga följt Sv. akad. ordl. 6:te upplaga.

5 Jag återsänder lemma startForsii porträttkommentar i samma goda skick som jag erhöll det vid mitt senaste besök på Björkudden.

6 Utan vidare för dagen tecknar

Ärade farbrors
tillgifne

G. W. Edlund.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 B. o. v. land 8:de upplagan.

  5 Forsii porträtt illustration till Boken om Vårt Land.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3034
  • Avsändare: Edlund, Gustaf Wilhelm
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket, Helsingfors
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.16
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,5 x 13,8 cm
  • Lägg: 1
  • Sidor brevtext: 1 och 4
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: rutmönstrat
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil