Bonnier, Albert–ZT 21.10.1886

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 21.10.1886

21 Oktober [188]6

B. Broder Topelius!

1 Tack för senaste – tyvärr bra korta – besöket.original: besöket Jag hoppas Du och din dotter välbehållna ankommit hem och nu äro i vinterqvarter – och full literär sysselsättning – hvaraf äfven jag i framtiden kan hafva ett och annat att motse för mina pressar.

2 Från Toini fick jag idag en förfrågan, hvilken härmed besvaras sålunda. Jenny Nyströms adress är Tegnérgatan 11 B härstädes – Hon har nu fullständigt slagit sig ned i Stockholm och mottager gerna lemma startuppdragkommentar.

3 Åt Dig sjelf har jag icke glömt att efterforska lemma startskrifter och afhandlingar om Drottning Kristinakommentar men till dato har skörden varit mager. En liten afhandling sänder jag idag (till låns om Du vill).original: vill) Eskilsson (Klemmings Antiqvariat)original: Antiqvariat har lofvat ge mig upp titlar eller passa på när något|| förekommer. I Historisk Tidskrift, de utgifne årgångar, finns ingenting från Kristinas period.

4 Det skall bli roligt att höra från Dig vidare. Min hjertliga helsning till dina flickor. Min hustru och mina barn be om sina helsningar till Er

Din tillgifne vän

Albert Bonnier

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 uppdragToini Topelius förfrågan gällde illustrationer för barntidningen Nya Trollsländan.

  3 skrifter och afhandlingar om Drottning Kristinaför författandet av den historiska romanen Planeternas skyddslingar.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3268
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Bonniers arkiv, Stockholm
  • Samling, signum: Copiebok 7, s. 238
  • Form: brev
  • Status: hektografisk kopia

  Faksimil