ZT–Edlund, G. W. 14.8.1894

Lästext

Zacharias Topelius till G. W. Edlund 14.8.1894

G. W. E.

Björkudden 14 Aug. 1894.

Min gode Bror!

1 Jag hade lemma startbref från Ahokommentar i går. lemma startHan skrifver att han ej kan frångå sitt löfte till Söderströmkommentar och att han tror detsamma om Edelfelt. Då jag likaledes anser mig bunden af min öfverenskommelse med Aho i våras, är väl riktigast, att Söderström får förlaget af Fältskärn. Men innan jag definitivt skrifver till S., inväntar jag ännu, om möjligt, omgående, några rader af dig och hoppas i öfrigt|| fortfarande på din vänskapliga medverkan i andra förlagsföretag.

2 Af Boken o. v. l. har jag afsändt 11 ark tryckfärdiga. Går det så raskt undan, skola vi ha boken i det närmaste färdig d. 1. Sept.

Alltid vän och bundsförvandt

Z. T.

3 P. S. lemma startJag var redan betänkt på att i B. o. v. l. förvandla de gamla måtten till meterkommentar, hvilket nog vore på tiden och kommer att anmärkas, om det uteblir. Men det redan tryckfärdiga korrekturet skulle därmed ha blifvit så|| tillklottadt, att jag för tidsvinningen afstod derifrån. Holms nya upplaga af Naturens Bok har också ännu de gamla måtten, men i slutet ingår en meterförvandlingstabell. Anser du en sådan nödig äfven i B. o. v. l.?

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 bref från Aho Se brev daterat 10/8 1894.

  1 Han skrifver att han ej kan frångå sitt löfte till Söderström Aho uppger att han hellre samarbetar med Söderström.

  3 Jag var redan betänkt [...] måtten till meter Metersystemet hade införts under 1880-talet. – I sjunde uppl. 1897 gjordes inga ändringar. I tionde upplagan (1903) som reviderades av K. J. Hagfors ändrades måttenheterna.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3166
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Edlund, Gustaf Wilhelm
  • Arkiv: Nationalbiblioteket, Helsingfors
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.76
  • Form: brev
  • Status: avskrift av annan hand

  Faksimil