Bonnier, Albert–ZT 11.3.1880

Lästext

Albert Bonnier till Zacharias Topelius 11.3.1880

den 11 Mars 1880

B. B.

1 Jag hade igår nöjet mottaga din manuskriptsändning på Läsning f Barn – äfvensom ditt brefkort af 7 Mars – men de korrekturark Du derpå säger Dig afsända samma dag hafva antingen blifvit qvarliggande någotstädes eller rent af gått förlorade.original: förlorade

2 För den händelse att sistnämde fall skulle ha inträffat fann jag det vara skäl att ytterligen låta taga afdrag af dessa 2 ark (10 & 11) och sända Dig idag – med vänlig anmodan att förnya läsningen och sända mig dem tillbaka – ifall jag icke dessförinnan kan underrätta om de förut sändte framkomit.

3 Några dylika små postgångs-missöden få vi väl vara beredda på – och bli de ej värre än hittills så få vi trösta oss.

4 Jag sänder dessutom idag i X bandkorsband rentryck af arken 7, 8, 9 samt af titelarket och slutligen ett nytt korrekturark, ark 15. Som Du finner så återstå icke många ark innan äfven »Gröna kammarn»original: kammarn är färdigsatt – så att mera manuskript på Vinterqv. är välkommet – när Du kan.

||

5 Jag beder om ursäkt för det lilla misstaget på sid 73 och skall försöka hålla skarpt utkik med att alla rättelser bli noga observerade.

6 Jag afvaktar lemma startomglkommentar ditt svar på mitt förra veckans bref – om omslagsvignetten (porträtt) och anmälan

Din tillgifne

Albert Bonnier

7 lemma startP. S. Ehrenström-memoirer äro icke utgifne, lärer finnas på Upsala Bibliotek.kommentar

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  6 omglFörkortningen används av Bonnier i betydelsen omgående; okänd härledning.

  7 P. S. Ehrenström-memoirer [...] på Upsala Bibliotek. Se komm. ZT–AB 27/2 1880.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 1258
  • Avsändare: Bonnier, Albert
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.9-10
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21 x 13,5 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 2
  • Färg: blågrått
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: rutmönstrat, brevhuvud, Bonniers eget brevhuvud med dateringsdel
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil