ZT–Edlund, G. W. 29.10.1890

Lästext

Zacharias Topelius till G. W. Edlund 29.10.1890

M. G. B.Min Gode Bror

1 Ett fel att rätta i lemma startkorrekturetkommentar. Eva tackar för profkorten, som äro tydliga och på godt papper.

2 En olägenhet gör dem opraktiska och torde rättas vid nästa upplaga, om ej vid denna. Rutorna äro för stora. Ofta händer, att 12, 15 och 20 ziffror läggas under hvarandra i rad, och då räcker intet vanligt bord till för flera spelande. Rutorna böra vara mera breda, än höga.

29/10 90.

Z. T.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 korrekturet till 16-spelet.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3158
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Edlund, Gustaf Wilhelm
  • Arkiv: Nationalbiblioteket, Helsingfors
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.76
  • Form: brev
  • Status: avskrift av annan hand

  Faksimil