ZT–Bonnier, Albert 5.7.1878

Lästext

Zacharias Topelius till Albert Bonnier 5.7.1878

A. Bonnier.

Helsingfors 5 Juli 1878.

Min gode Bror!

1 På enträgen begäran af mina flickor tager jag mig friheten besvära dig med en liten kommission.

2 I svenska tidningar annonseras lemma start»Sturms Ritapparat»kommentar, som jag vill minnas till ett pris af 8 kronor. Det leker nu mina flickor i hågen att med tillhjelp af denna apparat kunna afbilda de sköna landskapsvuer, af hvilka de äro omgifna, och måhända känner du apparaten, eller känner A. Malmström|| om den duger till något. Skulle så vara, beder jag dig hafva godheten för min räkning inköpa och tillsända mig på Helsingfors en sådan apparat, som ej lärer vara större än en tjockare bok. Men gör ej, som förut, en present deraf, utan haf vänskapen anteckna beloppet på min conto, eller låt mig inbetala det till Edlund här.

3 Sänd mig på samma gång ett fotografikort af lektor Waldenström!

4 De mina bada i bäckar och insjöar, medan jag mäter Hfors solbrända gator. Wi hoppas här på fred och god skörd.

5 Må väl, och njut den sköna sommaren till helsa!

Vänskapsfullt

Z. Topelius.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 ”Sturms Ritapparat”En s.k. ritkamera: ljusstrålarna samlas genom en lins och bryts till en bild på en yta där den kan avtecknas. Metoden uppfanns redan på 1600-talet av Johann Sturm.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 2147
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Bonnier, Albert
  • Arkiv: Bonniers förlagsarkiv, Stockholm
  • Samling, signum: Bonnier 089
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 21,5 x 13,6 cm
  • Lägg: 1
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 2
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: vattenlinjer
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil