ZT–Söderström, Werner 19.3.1893

Lästext

Zacharias Topelius till Werner Söderström 19.3.1893

Björkudden 19 Mars 1893.

1 lemma startBokmarknadens tillståndkommentar gör ett uppskof med Lukemisia VII naturligt. Men uppskjut ej längre än till julen! – Två nya sagor ha varit synliga 1892 efter L. f. B. VII: den ena i Bojesens svenska Julrosor, benämnd ”Rimtussen”, den andra i A. T:s Julhelsning, benämnd ”Syne i Sommarby”. lemma startDe torde väl ingå i L. f. B. VIIkommentarI, men detta blir en senare fråga. Välj endera, om så önskas, och kreditera mig för den vid nästa uppgörelse! –

Z. T.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Bokmarknadens tillstånd Se komm. till föreg., WS–ZT 17/3 1893.

  1 De torde väl ingå i L. f. B. VIII Bägge sagorna ingår i Läsning för barn 8 (1896).

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3438
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Söderström, Werner
  • Arkiv: Riksarkivet, Helsingfors
  • Samling, signum: WSOY:s förlagsarkiv
  • Form: postkort
  • Status: original
  • Format: 9,2 x 14,0 cm
  • Kvalitet: kartong
  • Mönster: poststämpel Helsingfors 20 III 1893
  • Skrivmaterial: svart bläck

  Faksimil