Söderström, Werner–ZT 1.9.1894

Lästext

Werner Söderström till Zacharias Topelius 1.9.1894

Borgå d. 1/IX 94.

H.Högtärade Herr Statsrådet
Z. Topelius
Björkudden.

1 Ärade brefvet har jag haft nöjet emottaga. Nog kunde jag förmoda att Edlund icke skulle gifva med sig, att ännu i denna sak tillskrifva honom anser jag resultatlöst. lemma startHans anspråk uppå att inköpa den gamla upplagankommentar vore på sin plats, om han innehade kompletta exemplar, men ofullständiga böcker äro ju värdelösa och sådana kunna lagen aldrig afse.

2 Jag måste finna mig i att vänta,|| bra hade varit, om jag lemma starthelstkommentar i vår hade kunnat taga i hop med utgifningen. –

3 Aho har lofvat börja på med öfversättningsarbetet, Edelfelt har redan gjort några teckningar. I enlighet med Statsrådets önskan, får den slutliga uppgörelsen af kontraktet stå till den af Statsrådet föreskrifna tiden. Att Aho skall binda sig vid att aflemna öfversättningen på bestämda tider, är jag öfvertygad om. Mig ovetande har lemma starten notis ingått uti en par tidningar om den tilltänkta nya upplagankommentar. Nöjd blir den finska allmänheten icke med att så länge lemma startmåstakommentar vänta uppå den nya öfversättningen, men den får väl lof att gifva sig till tåls.

4 Tacksam för all mot mig bevisadsvårläst p.g.a. inbindning/konservering välvilja framhärdar

Vördsammast

Werner Söderström.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  1 Hans anspråk uppå att inköpa den gamla upplagan Se Edlund–ZT 16/8 1894.

  2 helst här: åtminstone (finlandism).

  3 en notis ingått uti en par tidningar om den tilltänkta nya upplaganBorgåbladet meddelade 18/8 om »vår energiske förläggare» Söderströms planer att utge Fältskärns berättelser i finsk översättning av Juhani Aho, illustrerad av Albert Edelfelt. Samma notis, »Suuri, kirjallinen yritys», publicerades i 16 finska tidningar i slutet av augusti.

  3 måsta provinsiellt.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3078
  • Avsändare: Söderström, Werner
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket, Helsingfors
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.52
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22,0 x 14,2 cm
  • Lägg: 1
  • Sidor brevtext: 2
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Mönster: vattenlinjer, vattrat, vattenmärke: Welt-Post
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: svart bläck
  • Övrigt: kartonglist

  Faksimil