ZT–Holm, K. E. 23.11.1884

Lästext

Zacharias Topelius till K. E. Holm 23.11.1884

Herr K. E. Holm, Hfors.

Björkudden 23 Nov. 1884.

1 Med anledning af anmärkningarne vid prenumerationsanmälan för Nya Trollsländan vilja vi gå till mötes så mycket möjligt är. Om Herr Holm bestämdt fordrar utsättandet af de två redaktrisernas hela namn, må det vara deras sak, jag blandar mig icke deri, jag vill blott anmärka, att det är nog mycket begärdt af två unga fruntimmer, som icke förr uppträdt med utsatta namn. Kan det ersättas med att utskrifva mitt hela namn, står|| detta gerna till tjenst.

2 Jag har enskildt lofvat Herr Holm att med uppmärksamhet följa redaktionen och meddela mina råd, men det är en annan sak att proklamera sådant i en anmälan, det kan jag icke göra, det är att ställa redaktionen under censur och göra mig ansvarig för allt.

3 Likaså med de enskildt utlofvade månatliga bidragen. Jag ämnar hålla mitt löfte och, der ej annat af mig ingår, förse Trollsländan med för barn lämpliga nyheter. Men att i en anmälan utlofva månatliga bidrag, det vore att gifva läsarne anspråk på|| fristående berättelser hvarje månad med min signatur, till hvilket jag ej heller kan förbinda mig. lemma startJag föreslår uttrycket: ”I Nya Trollsändan medverka, förutom andra, signat Z. Topelius och signaturen Maria.”kommentar (Hos Amanda Kjerfstedt har likaledes anhållits om medverkan, men svar ännu ej ingått).

4 Hvad slutligen angår Tilhi, kan jag ej förstå Herr Holms betänkligheter. Ingen, knappt förf., kan ju hindra någon att öfversätta spridda stycken från det ena språket till det andra, och utbyte af clichéer beror ju af fri öfverenskommelse. Det blad,|| för hvilket clichéen är gjord, blir naturligtvis det första som publicerar den; en efterkommande gör ingen skada.

5 Goda bilder äro en mycket väsentlig sak. Jag hör att der är bryderi för profnummern, men det kan icke hjelpas.

6 Jag hoppas vi komma öfverens, men vill dock nämna, att lemma startmitt, såväl som redaktrisernas, intresse för Nya Trollsländan gäller uteslutande behofvet af en god svensk barntidningkommentar, och kan en sådan fås till stånd utan oss, äro vi mycket villiga aftt afträda från skådeplatsen.

Vänligen

Z. T.

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  3 Jag föreslår uttrycket: [...] signaturen Maria.” I anmälan meddelas att innehållet, »grundadt på rättskänsla och frisk glad barnatro, blifver omvexlande sagor, berättelser, naturkunnighet, öfning för eftertanke, sländans nyheter och en sida för prenumeranternas meddelanden. Redaktionen öfvertages af T. Topelius och A. Gripenberg. I tidningen medverkar, förutom andra, signaturerna Z. T. och Maria.» (Nya Pressen 20/12 1884)

  6 mitt, såväl som redaktrisernas, [...] behofvet af en god svensk barntidning Se inledningen.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3178
  • Avsändare: Topelius, Zacharias
  • Mottagare: Holm, Konrad Emil
  • Arkiv: Nationalbiblioteket, Helsingfors
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.95
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 22,1 x 14,1 cm
  • Lägg: 1
  • Sidor brevtext: 4
  • Färg: gulaktigt
  • Kvalitet: brevpapper
  • Mönster: rutmönstrat
  • Tillstånd: välbevarat
  • Skrivmaterial: brunt bläck

  Faksimil