Tilgmann, F.–ZT 16.8.1882

Lästext

F. Tilgmann till Zacharias Topelius 16.8.1882

F. Tilgmanns’ bok- och stentryckeri, Helsingfors.

Helsingfors, den 16 Aug. 1882.

Högtärade Broder!

1 Ditt vänliga bref har fyllt min själ med de bästa förhoppningar; den lilla reservationen angående Z. T. fattar jag fullkomlig och skall af mig respekteras.

2 Innan slutet af denna månad sänder jag nu lemma start10 bilderkommentar hvaraf fyra redan äro färglagda och de andra följa med endast i svart tryck; (contour och grundschatteringarna).tillagt av utgivaren

3 Är platsen nedanför för liten båda för versen och rubriken så kunde mögligtvis den sednare platseras ofvanom bilden, hvilket likväl ej vore så vacker. –

4 Vi hafva lemma startändrat totalement rahmenkommentar kring bilderna, der ser Du nu ett veritabelt finskt mönster uti rosa och blått.

5 Äfven omslagsvignetten följer med samlingen äfvensom ett provisoriskt profhäfte för att visa hur jag tänker utstyra häftet Numero I.

6 Går affären kommer flera häften.

7 Angående Ditt författare arfvode stor jag i stor tacksamhet, och får jag väl till en början bestå något finare papper till de 25 exemplaren?

8 Så snart vi hinna med proftycken skola de afsändes genast

af den tacksamma vännen

F. Tilgmann

 

 

  Kommentar

  Kommentar

  Läs inledningen till korrespondensen här.

  Punktkommentarer

  stycke – textställe – kommentar

  2 10 bilder Något bildverk med verser av Topelius, utgivet av Tilgmann, är inte känt.

  4 ändrat totalement rahmen helt och hållet ändrat ramen.

  Manuskriptbeskrivning

  • Brevsignum: 3175
  • Avsändare: Tilgmann, Ferdinand Friedrich Christoph
  • Mottagare: Topelius, Zacharias
  • Arkiv: Nationalbiblioteket, Helsingfors
  • Samling, signum: Topeliussamlingen 244.53
  • Form: brev
  • Status: original
  • Format: 26,7 x 21,5 cm
  • Antal blad: 1
  • Sidor brevtext: 1
  • Färg: blågrått
  • Kvalitet: skrivpapper
  • Mönster: linjerat, monogram: F. Tilgmann’s / bok- och stentryckeri, / Helsingfors
  • Tillstånd: välbevarat, vikmärken
  • Skrivmaterial: brunt bläck
  • Övrigt: förstärkt vänsterkant

  Faksimil